Η πρώτη  επαφή της ομάδας των βρεφών με το θεατρικό παιχνίδι και την υπεύθυνη θεατρικού εργαστηρίου, κ.Δέσποινα Μαραγκουδάκη.

Μια λίμνη… Ένας τόπος συνάντησης  ζώων, που θέλουν  να μας γνωρίσουν.

1

Θέλουν  να τους χαρίσουμε ένα χάδι. Θέλουν να μας μάθουν τους ήχους τους.

Θέλουν να μας παρασύρουν στο παιχνίδι τους και να καταλήξουμε όλοι μαζί στην λίμνη.

2

Σε αυτήν την υπέροχη ηλικία, όλα γύρω μας συμβαίνουν για πρώτη φορά.

Η κίνηση ενός πανιού, το χέρι που απλώνεται και γεννά την κίνηση.

3

Και όλα αυτά ενεργοποιούν αισθήσεις και συμβολίζουν μια πραγματικότητα.

4

5

Μέσα από την βασικές αρχές του θεατρικού παιχνιδιού αρχίζουμε να εστιάζουμε

και να επικοινωνούμε  μ’έναν διαφορετικό τρόπο.