Λαμβάνοντας υπόψη τις ηλικιακές ομάδες των παιδιών της Χιονάτης μας και δίνοντας έμφαση τόσο στην έννοια της ειρήνης και του πολέμου όσο και στην σπουδαιότητα της ελευθερίας,

προσεγγίσαμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με ανάλογο τρόπο.

Πραγματοποιήθηκε γιορτή με τις 3 μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες

της Χιονάτης μας….

  • Τα «Φιλαράκια» δημιούργησαν μια αφίσα με την τεχνική του κολλάζ με θέμα: «πώς φαντάζονται τα παιδιά την Ειρήνη». Την παρουσίασαν λέγοντας ΝΑΙ στην Ειρήνη και ΟΧΙ στον πόλεμο.

1

  • Οι «Σούπερ Ήρωες» δημιούργησαν ομαδικά την αφίσα του ΝΑΙ και την αφίσα του ΟΧΙ. Δίνοντας ρυθμό, μας τραγούδησαν σε τι λένε ΝΑΙ και σε τι λένε ΟΧΙ.

1

  • Οι «Ηλιαχτίδες» παρουσίασαν τις ατομικές δημιουργίες τους. Είναι σημαντικό να ακουστεί τι είναι αυτό για το οποίο λένε πάντα ΝΑΙ τα παιδιά και τι είναι αυτό για το οποίο λένε ΟΧΙ.
  • 3Τραγουδήσαμε όλοι μαζί διάφορα παραδοσιακά τραγούδια, καθώς και τον Εθνικό μας Ύμνο.
  • Κάθε παιδί κατασκεύασε από μία σημαία, την οποία κουνούσε περήφανο στην παρέλαση που πραγματοποιήσαμε στον κήπο μας σε ρυθμικό βηματισμό.4