ΤΑ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΤΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

Ακολουθήσαμε όλες τις οδηγίες συμπεριφοράς σε μια βιβλιοθήκη

Ακολουθήσαμε όλες τις οδηγίες συμπεριφοράς σε μια βιβλιοθήκη

Δεν χάσαμε την ευκαρία και ζωντανέψαμε την ιστορία του Πασχάλη και της Πασχαλιάς

Δεν χάσαμε την ευκαρία και ζωντανέψαμε την ιστορία του Πασχάλη και της Πασχαλιάς

 

Η καλύτερη στιγμή της επίσκεψης ήταν όταν μας άφησαν να εξερευνήσουμε...

Η καλύτερη στιγμή της επίσκεψης ήταν όταν μας άφησαν να εξερευνήσουμε…

 

Ήμασταν χαρούμενοι με τις ανακαλύψεις μας

Ήμασταν χαρούμενοι με τις ανακαλύψεις μας