Ξέρουμε όλοι ότι τα παιδιά είναι ένας εύπλαστος κόσμος. Είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σε αυτές τις ηλικίες, να τους δίνουμε ερεθίσματα που θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν μια ισορροπημένη προσωπικότητα. Οι τέχνες είναι το καλύτερο κανάλι,  για να καλλιεργηθούν οι παιδικές ψυχές. Η μουσική παίζει τον πρώτο ρόλο.

Τα παιδιά στα εργαστήρια μουσικής της ΧΙΟΝΑΤΗΣ μας μαθαίνουν τις έννοιες του ρυθμού (αργού–γρήγορου-σιγανού, δυνατού), της παύσης, του παλμού της κίνησης και του λόγου, μέσα από παιχνίδια αυτοσχεδιασμού, παιχνίδια με μουσικά όργανα και  δραματοποιήσεις.

Με εργαλεία και τεχνικές  που μας έχει εφοδιάσει ο μεγάλος μουσικός  KARL ΟRFF, για να προσεγγίζουμε  την μουσική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία, και μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον τα παιδιά μαθαίνουν να ακούν μουσική, τονώνουν την αυτοπεποίθησή τους, βελτιώνουν  τις γνωστικές και γλωσσικές τους ικανότητες, μαθαίνουν να δημιουργούν σχέσεις.

To πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με την δυναμική της ομάδας, την ηλικία και την συχνότητα, δίνοντας την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.