Της ΛΙΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κίνδυνο πνιγμού και παρουσία βαρέων μετάλλων, που εγκυμονούν προβλήματα υγείας για τα παιδιά, εντόπισαν οι ερευνητές του ευρωπαϊκού οργανισμού PROSAFE σε πολλά παιδικά παιχνίδια. Πρόκειται για 219 παιχνίδια για παιδιά κάτω των 3 ετών, που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες.

Κατά τη διάρκεια του 2009, ελέγxθηκαν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς περίπου 14.000 παιχνίδια, από 1.400 επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε παιχνίδια που παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη πιθανότητα απόσπασης μικρών τεμαχίων και τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν πνιγμό. Στη συνέχεια, 576 δείγματα παιχνιδιών εξετάστηκαν σε εργαστήριο.

Βαρέα μέταλλα!

Την ίδια χρονική περίοδο, περίπου 2.300 παιχνίδια, από 360 οικονομικούς φορείς, εξετάστηκαν με τις φορητές XRF συσκευές για την παρουσία βαρέων μετάλλων. Από αυτά, στα 227 βρέθηκαν να περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και εξετάστηκαν στη συνέχεια σε εργαστήριο, ως προς τη μετανάστευση των επικίνδυνων αυτών χημικών.

Τα δείγματα που ελέγχθηκαν ως προς τις μηχανικές – φυσικές απαιτήσεις του προτύπου, απέτυχαν σε ποσοστό 35% να συμμορφωθούν με τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας και περιέχουν είτε μικρά κομμάτια, που μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή απέτυχαν να συμμορφωθούν σε άλλες απαιτήσεις του σχετικού προτύπου και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στην υγεία των παιδιών.

Τα δείγματα παιχνιδιών που ελέγxθηκαν για τη μετανάστευση βαρέων μετάλλων απέτυχαν σε ποσοστό 7,5% να συμμορφωθούν με τα όρια μετανάστευσης που καθορίζονται σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο.

Οι «τιμωρίες»

Συνολικά στη χώρα μας, εξετάστηκαν 33 οικονομικοί φορείς, από τους οποίους οι 20 είναι εισαγωγείς και εξετάστηκαν προκαταρκτικά περισσότερα από 200 δείγματα παιδικών παιχνιδιών. Τα αποτελέσματα θα ακανοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι κύριες διορθωτικές ενέργειες, όπως απαγόρευση διάθεσης στην αγορά, απόσυρση, η/και επιβολή κυρώσεων επιβάλλονται από τις εθνικές αρχές και κοινοποιούνται στους καταναλωτές μέσω του συστήματος Rapex (ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm) ή μεταφρασμένες στα ελληνικά μέσω της ιστοσελίδας της γ.γ. Καταναλωτή www.efpolis.gr.

spyropul

Οσα πρέπει να μην ξεχνούν οι γονείς

Κατά την επιλογή ενός παιχνιδιού:

*Αγοράζετε παιχνίδια από αξιόπιστα καταστήματα και σημεία πώλησης.

*Διαβάζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες -ποτέ μην αγοράζετε παιχνίδια που ΔΕΝ φέρουν το σήμα CE.

*Επιλέξτε παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία, τις ικανότητες του παιδιού και το επίπεδο δεξιοτήτων.

*Μην αγοράζετε παιχνίδια με μικρά αποσπώμενα κομμάτια για παιδιά κάτω των 3 ετών.

Μετά την αγορά ενός παιχνιδιού:

*Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη σωστή συναρμολόγηση του παιχνιδιού και τη χρήση.

*Παρακολουθείτε τα παιδιά καθώς παίζουν.

*Βεβαιωθείτε ότι τα παιχνίδια παίζονται όπως έχουν σχεδιαστεί και σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες χρήσης. Επίσης, ότι είναι κατάλληλα για την ηλικία και τις ικανότητες του παιδιού.

*Ελέγξτε τα παιχνίδια από καιρού εις καιρόν αν εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια του παιδιού.

*Πετάτε όλες τις συσκευασίες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας.

*Αναφέρετε οποιαδήποτε προβλήματα ασφάλειας ενός παιχνιδιού στον λιανοπωλητή ή τον κατασκευαστή.

Ελευθεροτυπία, 16/07/2010