Καλησπέρα σας και από εμάς!! Αποφασίσαμε για το έτος 2015-2016 το όνομα της ομάδας μας να είναι Αστεράκια.

Επιλέξαμε αυτό το όνομα, καθώς κάθε ένα από τα παιδιά της ομάδας μας λάμπει μοναδικά σαν ένα φωτεινό αστεράκι, αντανακλώντας στο φως του τη γνώση, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα.

Παιδαγωγικοί στόχοι

Σας παρουσιάζουμε τα βασικά πεδία στα οποία στοχεύουμε στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σώμα – Κίνηση – Υγεία

 • Ανάπτυξη αδρής και λεπτής κινητικότητας
 • Κατανόηση στοιχειωδών σωματικών λειτουργιών
 • Αντίληψη διαφορετικότητας
 • Ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Θεμελίωση αυτοαντίληψης και ανάπτυξη προσωπικότητας
 • Εξοικείωση με κοινωνικές και πολιτισμικές προσδοκίες
 • Αναγνώριση και κατανόηση προσωπικών συναισθημάτων και συναισθημάτων των άλλων
 • Διαχείριση συναισθημάτων, αναγκών, επιθυμιών με τρόπους κοινωνικά αποδεκτούς
 • Εγκαθίδρυση και διατήρηση σχέσεων στα πλαίσια μας ομάδας

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Ανάπτυξη λεκτικής, εκφραστικής και αντιληπτικής δεξιότητας
 • Χρήση ολοκληρωμένων προτάσεων
 • Έκφραση συναισθηματικών αναγκών
 • Εμπλουτισμός λεξιλογίου
 • Ικανότητα περιγραφής και εξιστόρησης

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ/ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Αναγνώριση υλικών και τεχνικών με τα οποία έχουν πειραματιστεί
 • Εξοικείωση με τη χρήση των διαφόρων υλικών
 • Ικανότητα συμμετοχής και εργασίας σε ομάδα
 • Ανάπτυξη ατομικής δημιουργικότητας και φαντασίας

Οι βασικές παιδαγωγικές μέθοδοι που ακολουθούνται, περιλαμβάνουν την υλοποίηση σχεδίων εργασίας, τη διαμόρφωση χώρων και την επιλογή υλικών, καθώς και ερεθίσματα και υλικό για παιχνίδι (οργανωμένο ή ελεύθερο). Τέλος δύο από τις βασικότερες και πολύ σημαντικές αρχές μας είναι η προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής στην ομάδα, καθώς και η διαρκής συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς.